21 rue de la Grotte 6690 Vielsalm België +3280398401 info@benhet.be

Reservering

De reservering wordt door ons per e-mail bevestigd. Tegelijkertijd vragen wij 50% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen per bank te voldoen. Pas na ontvangst van het voorschot is de reservering definitief. Het restant van het totaalbedrag(50%) dient uiterlijk twee weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen. Prijzen De op de website genoemde prijzen gelden per persoon per nacht inclusief ontbijt. De prijzen kunnen te allen tijde door ons worden aangepast.

Door de week dagen betreft dat maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De dagen in het weekend zijn vrijdag, zaterdag en zondag, tenzij het speciale weekenden zijn, dan geldt de aansluitende dagen ook als weekend dagen. In de weekenden worden de bedden cq ruimtes alleen voor min. 2 nachten verhuurt, tenzij in overleg anders is afgesproken.

Annulering

Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te worden. De kamers kunnen enkel in hun geheel, niet per bed worden geannuleerd, de kosten zijn dan voor degene die annuleert. Indien de deelnemer bij annulering van zijn/haar deelname een ander persoon zijn/haar plaats wil laten innemen, is dat in beginsel mogelijk onder voorwaarde dat de in de plaats gestelde alle rechten en plichten van de annulerende deelnemer overneemt. In dat geval zullen er geen annuleringskosten bij de oorspronkelijke deelnemer in rekening worden gebracht.

• Bij annulering tot vier weken voor aankomst wordt 100% van het van totaal bedrag geretourneerd
• Bij annulering tussen twee en vier weken voor aankomst wordt 50% van het van toepassing zijnde bedrag geretourneerd.
• Bij annulering tot één week voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Wij, Ben & Het s.p.r.l. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden, dit betreft zowel in het pand als rondom het pand. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht. Degene die ten behoeve van zichzelf of anderen een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Verblijf van persoon en voertuig geschiedt volledig op eigen risico.

HerbergRegelement

U bent te gast, behandel uw medegasten, de medewerkers, de eigenaren en andermans eigendommen met respect. Het is verboden te roken in de totale herberg, dus ook de garage m.u.v. de veranda en de tuin. Het is aangeraden om geen peuken en ander vuil achter te laten op plekken daar niet voor bestemd. Het is verboden de motor te starten in de motorstalling. Drankjes kunt u binnen aan de bar bestellen. Roep een medewerker als er even niemand is, zelfbediening hebben we niet. Zelf meegenomen drank mag in de herberg of op ons terrein niet opgedronken worden. Drugsgebruik in de herberg of op ons terrein is niet toegestaan. Voor het kampvuur is er een aangegeven hoeveelheid hout, stook niet alles in enen op. Als je meer wilt vraag er dan even naar. Opzettelijk toegebrachte schade aan onze eigendommen wordt verhaald op de aansprakelijke persoon of groep. Bij ernstige misdraging zullen wij de betreffende persoon of groep de toegang ontzeggen.