Algemene Voorwaarden

Reservering

De reservering wordt door ons per e-mail bevestigd. Tegelijkertijd vragen wij 50% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen per bank te voldoen. Pas na ontvangst van het voorschot is de boeking definitief. Het restant van het totaalbedrag(50%) dient uiterlijk twee weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen.

Prijzen

De op de website genoemde prijzen gelden per persoon per nacht inclusief ontbijt. De prijzen kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. De rekening wordt alleen per groep betaald. 

Week- en Weekend dagen

Door de week dagen betreffen de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De dagen die wij rekenen tot het weekend zijn vrijdag, zaterdag en zondag, met uitzondering van speciale weekenden (zoals Pinksteren of georganiseerde weekenden), dan rekenen we de aansluitende dagen ook als weekend dagen. In de weekenden worden de bedden en kamers alleen voor minimaal 2 nachten verhuurt, tenzij anders in overleg is afgesproken.

Annulering

Annulering in normale omstandigheid dient per e-mail aan ons doorgegeven, dan wel bevestigd, te worden. De kamers kunnen enkel in hun geheel, dus niet per bed, worden geannuleerd. De kosten zijn dan voor rekening voor degene die annuleert. Indien de persoon die annuleert, zijn/haar plaats door een ander persoon wil laten innemen, is dat in beginsel mogelijk onder voorwaarde dat de in de plaats gestelde alle rechten en plichten van de annulerende persoon overneemt. In dat geval zullen er geen annuleringskosten bij de persoon van de oorspronkelijke reservering in rekening worden gebracht.

Annuleringskosten

• Bij geldige annulering tot vier weken voor aankomst wordt 100% van het van totaal bedrag gerestitueerd;
• Bij geldige annulering tussen twee en vier weken voor aankomst wordt 50% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd.
• Bij geldige annulering tot één week voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op deze overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Wij, Ben & Het s.p.r.l. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden, dit betreft zowel in het pand als rondom het pand.

Ben & Het is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.

Degene die ten behoeve van zichzelf of anderen een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Verblijf van persoon en voertuig geschiedt volledig op eigen risico.

Gedragsregels

Wanneer u te gast bent bij Motorherberg Bâton Rouge dient u zich te houden aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in het Motorherberg Reglement.

Bâton Rouge

Bendert van Reek & Hetty Everaarts

 • ONS ADRES

  21, Rue de la Grotte, 6690 Vielsalm, België
 • EMAIL

  batonrouge@benhet.be
 • TELEFOON NUMMERS

  Tel. +32 80 398 401,
  Mob. +32 470 72 63 15

© 2018 Motorherberg Bâton Rouge / Ben & Het Sprl. All Rights Reserved. 
Design & Development By:  SasWorx - Grafisch + Webdesign