Algemene Voorwaarden

Week- en Weekend dagen

De dagen die wij rekenen tot het weekend zijn vrijdag, zaterdag en zondag, met uitzondering van speciale weekenden (zoals Pinksteren, Pasen, Hemelvaart of georganiseerde weekenden), dan rekenen we die aansluitende dagen ook als weekend dagen.

In de weekenden worden de bedden en kamers alleen voor minimaal 2 nachten verhuurt, tenzij anders in overleg is afgesproken.

Als er een leeg bed op een kamer is, dit omdat iemand bv een 1 persoonskamer wil, moet er een supplement betaal worden van 35 euro per bed per nacht. Dit geldt ook voor de vierpersoonskamers.

Reserveringsaanvraag

Nadat de reserveringsaanvraag via mail verstuurd is wordt deze door ons per e-mail bevestigd.
In deze mail zit ook een verzoek tot het betalen van de helft van het totaalbedrag als voorschot en dit dient binnen veertien dagen per bank te worden voldoen.
Pas na ontvangst van het voorschot is de boeking definitief.
Het restant van het totaalbedrag, de andere helft dient uiterlijk twee weken voor aankomstdatum door ons te zijn ontvangen.

Prijzen

De op de website genoemde prijzen gelden per persoon inclusief ontbijt, exclusief toeristenbelasting.
De prijzen kunnen te allen tijde door ons worden aangepast.
De rekening wordt alleen per groep betaald, dit geldt ook voor de drankrekening.

Annulering

Annulering in normale omstandigheid dient per e-mail aan ons doorgegeven, dan wel bevestigd, te worden. De kamers kunnen enkel in hun geheel, dus niet per bed, worden geannuleerd. De kosten zijn dan voor rekening voor degene die annuleert.
Indien de persoon die annuleert, zijn/haar plaats door een ander persoon wil laten innemen, is dat in beginsel mogelijk onder voorwaarde dat de in de plaats gestelde alle rechten en plichten van de annulerende persoon overneemt.
Alleen in dat geval zullen er geen annuleringskosten bij de persoon van de oorspronkelijke reservering in rekening worden gebracht.

De annulering moet een redelijke goede reden hebben, regen en slecht weer zijn voor ons geen redenen, wij nemen het recht om zelf te bepalen of de reden gegrond is.

In geval van pandemie, zoals Covid-19, is het alleen mogelijk te annuleren en om te boeken als het reizen naar België bij de wet verboden is, in alle andere gevallen zijn de kosten voor degenen die annuleert.

Annuleringskosten

 • Bij geldige annulering tot zes weken voor aankomst wordt 75% van het betaalde bedrag gerestitueerd;
  • Bij geldige annulering tussen zes en twee weken voor aankomst wordt 50% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd.
  • Bij geldige annulering tot twee weken voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats
   In geval van pandemie, zoals Covid-19 berekenen wij 25% van het totaal te betalen bedrag als er voor de tweede keer omgeboekt wordt of als u definitief wilt annuleren, dit rekenen wij ook u nog binnen de bovenstaande annuleringstijd bent. 

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op deze overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Ben & Het  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden, dit betreft zowel in het pand als rondom het pand.

Ben & Het is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten, natuurrampen, epidemieën en/of andere redenen van overmacht.
Wij zijn geen reisorganisator, maar een zelfstandig bedrijf en nemen hier voor geen verantwoording en kunnen dus ook geen restitutie verlenen.
De reservering kan omgeboekt worden naar een andere datum, een jaar vanaf de originele gereserveerde vertrek datum.
Bij een tweede omboeking, zal de helft van het voorschot, dus 25% van het totaalbedrag vervallen aan ons.

Degene die ten behoeve van zichzelf of anderen een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Verblijf van persoon en voertuig geschiedt volledig op eigen risico.

Gedragsregels

Wanneer u te gast bent bij Motorherberg Bâton Rouge dient u zich te houden aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in het Motorherberg Reglement.

Bâton Rouge

Bendert van Reek & Hetty Everaarts

 • ONS ADRES

  21, Rue de la Grotte, 6690 Vielsalm, België
 • EMAIL

  batonrouge@benhet.be
 • TELEFOON NUMMERS

  GSM. +32 470 72 63 15
 

© 2018 Motorherberg Bâton Rouge / Ben & Het Sprl. All Rights Reserved. 
Design & Development By:  SasWorx - Grafisch + Webdesign